ZNAJDŹ ZATRUDNIENIE podsumowanie projektu

W ramach projektu pt. „Znajdź zatrudnienie”, który zrealizowała nasza fundacja, wzięło udział w szkoleniu 40 osób. Po 20 uczestników z powiatu słupeckiego i powiatu kaliskiego. W spotkaniach była okazja uczestniczenia wćwiczeniach z: – treningu interpersonalnego, który pomógł przełamać „pierwsze lody”, – negocjacjach płacowych, – zajęcia z autoprezentacji, by umieć się zaprezentować pracodawcy, – wypełnianie dokumentów aplikacyjnych, […]