ZNAJDŹ ZATRUDNIENIE podsumowanie projektu

W ramach projektu pt. „Znajdź zatrudnienie”, który zrealizowała nasza fundacja, wzięło udział w szkoleniu 40 osób. Po 20 uczestników z powiatu słupeckiego i powiatu kaliskiego.

W spotkaniach była okazja uczestniczenia wćwiczeniach z:
– treningu interpersonalnego, który pomógł przełamać „pierwsze lody”,
– negocjacjach płacowych,
– zajęcia z autoprezentacji, by umieć się zaprezentować pracodawcy,
– wypełnianie dokumentów aplikacyjnych, takich jak: CV czy list motywacyjny,
– przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkie te elementy miały na celu przedstawienie techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osoby bezrobotnej. Pokazanie błędów, które dotychczas popełniały i ich wyeliminowanie, uwydatnienie mocnych stron i pokazanie ich potencjalnemu pracodawcy. Ponad to uczestnicy mieli okazję przeanalizować aktualny rynku pracy i możliwość podjęcia decyzji, gdzie chcieliby pracować.

Szkolenie trwało 5 dni, gdzie można było również skorzystać z porad prawnika, np.: dotyczących rodzaju umów. Doradca zawodowy przeprowadził analizę Indywidualnego Planu Działania z każdym uczestnikiem. Dało to możliwość przedstawienia kompetencji osoby co pomogło w wyborze przyszłej pracy, a być może nawet zdecydowało o zmianie dziedziny w jakiej się dotychczas pracowało.

Zachęcamy do obejrzenia strony internetowej jaka powstała w tym projekcie.

http://www.akme-znajdzzatrudnienie.pl/

ZGŁOSZENIE1-1024x204