Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Miasta Poznania

Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży i objęcie kompleksowym wsparciem os. z zaburzeniami psychicznym wraz z osobami z ich otoczenia. Dla kogo? Projekt jest kierowany do dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 z zaburzeniami psychicznymi spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego, z tytułu stwierdzonego […]