Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu osoby niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, przez Fundację AKME

Sfinansowano ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 to propozycja dla rodzin lub opiekunów, bezpośrednio zajmujących się dorosłymi i dziećmi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach programu otrzymują oni bezpłatną pomoc w opiece, dzięki czemu mają czas, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Opieka nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w lokalu Fundacji AKME przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Opieka do 240 godzin na osobę.

Kontakt:

lokal przy ul. Mielżyńskiego 27/29 (wejście przez dziedziniec Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)

Telefon: 601 900 048

e-mail:  ddp@fundacja-akme.pl

Czas trwania projektu: 21.06.2022 – 27.12.2022