Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
KONTAKT:

Centrum Medyczne HCP

ul. 28 Czerwca 1956 nr 194, 61- 485 Poznań

4 piętro

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

w dni robocze godz. 08.00 – 20.00

tel. 698 989 736 lub 61 227 43 87

 

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

dni robocze godz. 20.00 – 08.00

w dni wolne od pracy 24 godz./dobę tel. 504 840 265

KLUB UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

W ramach Klubu Umiejętności Społecznych Fundacja AKME oferuje bezpłatne spotkania z psychologiem, asystentem zdrowienia, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, radcą prawnym, dietetykiem, a także spotkania grup wsparcia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia.

Projekt jest adresowany do osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze Miasta Poznania oraz do osób z ich otoczenia.

KONTAKT:
Klub Umiejętności Społecznych – Fundacja AKME

ul. Bolka 8B, 61-608, Poznań

tel. 724 298 356 lub 603 260 506 (Pracownik socjalny)

email: kuspoznan@fundacja-akme.pl

Termin realizacji projektu:
01.12.2018 – 28.02.2022
Całkowita wartość projektu:
23 645 819,76 zł
Kwota dofinansowania:
22 581 096,77 zł