Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego HCP – Dzieci i Młodzież w Poznaniu

Cel projektu:

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego HCP – Dzieci i Młodzież w Poznaniu to miejsce oferujące bezpłatne wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób z ich otoczenia (rodziny, opiekunów).

Dla kogo?

  • dzieci i młodzieży do 18 roku życia zamieszkujących na terenie miasta Poznania
  • rodziców dzieci przechodzących kryzys psychiczny

Jeżeli dziecko:

  • przejawia niepokojące symptomy gorszego samopoczucia i nastroju
  • przechodzi kryzys psychiczny
  • choruje na schorzenia natury psychicznej

Pomożemy:

  • w diagnozie zaburzeń psychicznych
  • w procesie leczenia poprzez kompleksowe wsparcie psychiatryczne oraz
    psychoterapeutyczne
  • w poprawie funkcjonowania zdrowotnego i społecznego dziecka oraz bliskich mu osób

Kontakt:

Centrum Medyczne HCP

ul. 28 czerwca 1956r. 194, 61-485 Poznań

tel.: 694 477 016

Działania środowiskowe

ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań

tel. 661 350 405

E-mail: marta.mackowiak@fundacja-akme.pl

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+

Projekt realizowany w partnerstwie:

Centrum Medyczne HCP

Miasto Poznań

Termin realizacji projektu:
01.12.2018 – 30.06.2023
Całkowita wartość projektu:
23 645 819,76 zł
Kwota dofinansowania:
22 581 096,77 zł