Spotkanie dla podmiotów leczniczych w Urzędzie Marszałkowskim

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się dziś spotkanie dla podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz wszystkich innych podmiotów zainteresowanych obszarem zdrowia psychicznego.

Spotkanie prowadzili Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Sylwia Wójcik – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Pani Regina Bisikiewicz – Prezes Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu oraz Wiceprezes „Leadership Management Polska” Sp. z o.o. – przestawiła prezentację „W poszukiwaniu modelu skoncentrowanego na człowieku – jak przenosimy dobre europejskie praktyki do Polski?” Działalność Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie-Bielany przedstawili dr Tomasz Rowiński – Zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katarzyna Czupryńska – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

W obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w psychiatrii nasza Fundacja realizuje, w ramach WRPO, dwa projekty: „Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania” w partnerstwie z Centrum Medycznym HCP – Lider i z Miastem Poznań (Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej) oraz „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Obornickim” w partnerstwie z Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis Sp. z o. o. – Lider i ze Spółdzielnią Socjalną „Uciec Dysforii”.

Wraz przedstawicielkami liderów projektów CM HCP ( koordynatorka Justyna Kiejda i dyrektor Katarzyna Wolska) oraz Sanitatis Sp. z o. o. ( dr Alicja Bezmienow) kierowniczka Klubu Umiejętności Społecznej AKME Urszula Stępkowska Bobryk oraz dyrektor Fundacji Grzegorz Wojtanowski przedstawili zadania realizowane przez Fundację AKME w tych projektach.