„Przez integrację zdobędę aktywizację” – zakończenie projektu

Koniec marca to również koniec realizacji projektu. Dziś pożegnanie. Podziękowania dla Uczestników oraz Ewy Nowak kierowniczki KIS.

W ramach projektu „Przez integrację zdobędę aktywizację” realizowanego w gminach Jastrowie, Okonek i Krajenka (projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego), Fundacja Akme prowadzi Klub Integracji Społecznej w Jastrowiu.