Porozmawiajmy – profilaktyka zdrowia psychicznego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu poznańskiego

Jaki jest cel wsparcia?

Rozwój czynników chroniący młodzież przed wystąpieniem lub zaostrzeniem kryzysu zdrowia psychicznego oraz wyposażenie uczniów w kompetencje z zakresu umiejętności społecznych/życiowych. Ponadto działania profilaktyczne zostaną skierowane do nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz specjalistów z jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego, co przyczyni się do podniesienia kompetencji wychowawczych oraz psychologiczno-pedagogicznych kadry.

Na czym polega działanie i kto może wziąć w nim udział?

Realizacja zadania zakłada działania profilaktyczne podzielone na trzy bloki:

Uczniowie

 

Warsztaty obejmujące trening umiejętności społecznych:
 • 16 klas
 • każda klasa może skorzystać z 3 warsztatów tematycznych po 1,5 godziny
 • 72 godziny warsztatów
 • liczba uczniów, którzy mogą skorzystać ze wsparcia – 320
Szkoły, dla których dedykowane jest wsparcie:
 • Zespół Szkół w Mosinie
 • Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie
 • Zespół Szkół w Rokietnicy
Nauczyciele

 

Warsztaty dla nauczycieli dot. profilaktyki zdrowia psychicznego młodzieży oraz wsparcia zdrowia nauczycieli:
 • każda szkoła biorąca udział we wsparciu może skorzystać z 2 czterogodzinnych bloków tematycznych 
 • liczba nauczycieli – 110
 • 96 godzin warsztatów
 • 7 szkół objętych wsparciem
Szkoły, dla których dedykowane jest wsparcie:
 • Zespół Szkół w Bolechowie
 • Zespół Szkół w Kórniku
 • Zespół Szkół w Mosinie
 • Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie
 • Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu
 • Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu
 • Zespół Szkół w Rokietnicy
Specjaliści

 

Konferencja szkoleniowa z zakresu z zakresu wsparcia psychospołecznego dzieci i młodzieży:
 • dedykowana 40 psychologom, pedagogom oraz specjalistom jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego
 • tematyka poświęcona wsparciu dzieci i młodzieży w kontekście epidemii, wojny, kryzysu uchodźczego oraz kryzysu struktur struktur rodzinnych
Termin zakończenia zadania:

31 grudnia 2022 r.

Wsparcie finansowane z środków Powiatu Poznańskiego w ramach realizacji zadania publicznegoz zakresu zdrowia publicznego pn. Porozmawiajmy.