Rehabilitacja w sieci wsparcia

Fundacja AKME wraz z Fundacją REHA + współpracując z Fundacją Ukryte Marzenia realizuje kolejny projekt na rzecz osób z  niepełnosprawnościami!

Cel projektu:

Celem Projektu jest zapewnienie dostępu do rehabilitacji osobom z niepełnosprawnościami.

Dla kogo?

Wsparcie jest skierowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkujących na terenie miasta Poznań oraz powiatów poznańskiego, krotoszyńskiego, chodzieskiego, kępińskiego oraz słupeckiego.

Oferowane wsparcie:

Oferujemy specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb uczestników.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Kontakt:

Fundacja AKME
Biuro:

ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań
Tel. 601 748 106
E-mail: maciej@fundacja-akme.pl


Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Termin realizacji zadania publicznego:
01.09.2022 – 31.12.2022
 
Całkowita wartość projektu:
114 950,00 zł
 
Wartość dofinansowania:
94 350,00 zł