Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zaproszenie