Odwiedziny w Sopocie

Szpiegujemy – podpatrujemy jak to znakomicie robią inni. Aneta Jędrejko kierująca Dziennym Domem Pomocy AKME w Poznaniu w ramach projektu „Powrót Szczęścia” (projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) z wizytą w Dziennym Domu Pobytu w Sopocie. Dziękujemy za spotkanie i czekamy na Was w Poznaniu!