Odszedł Ryszard Dzik

Za szybko Ryszardzie…

3 lutego w wieku 63 lat zmarł Ryszard Dzik, działacz społeczny i samorządowiec. Był inicjatorem programu „Jasło bez barier”, członkiem Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jasielskim, a także ekspertem w sprawach rynku pracy osób z niepełnosprawnościami.

Ryszard Dzik urodził się w Kłodzku na Dolnym Śląsku, jednak swoje życie prywatne i zawodowe związał z Podkarpaciem, gdzie pracował w branży budowlanej.

W wyniku wypadku samochodowego w 1981 roku, stał się osobą z niepełnosprawnością ruchową. Po długim leczeniu i rehabilitacji zdecydował się związać życie z pracą społeczną na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. W 1994 roku z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”.

Aktywność obywatelską Ryszarda Dzika docenili mieszkańcy Jasła, powierzając mu w 1998 funkcję radnego. Wówczas to z jego inicjatywy ruszył program „Jasło bez barier”, którego celem było uczynienie miasta dostępnym dla wszystkich jego obywateli, w tym także dla osób z niepełnosprawnością. Oprócz tego współorganizował m.in. cykliczne Jasielskie Turystyczno – Nawigacyjne Rajdy Samochodowe „Podkarpacie”.

Źródło – http://www.niepelnosprawni.pl

Więcej o projektach Fundacji AKME na podkarpaciu realizowanych z ś.p. Ryszardem Dzikiem:

https://fundacja-akme.pl/page/life-coaching-job-coaching

https://fundacja-akme.pl/page/life-coaching-job-coaching-ii