Nowe mieszkanie chronione

Nowe mieszkanie chronione

W ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” (projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) w którym fundacja AKME jest partnerem, lider projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zakupiło i wyposażyło lokal mieszkalny przeznaczony na mieszkanie chronione.

Mieszkanie chronione
Mieszkanie chronione

Więcej o projekcie: https://fundacja-akme.pl/poprawa-dostepu-uslug-spolecznych-powiecie-szamotulskim/

Zobacz też: http://www.powiat-szamotuly.pl/aktualnosci/mieszkanie-od-powiatu-dla-dzieci-z-pieczy-zastepczej.html

Oraz na naszej stronie na facebook-u