Uciec dysforii

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Obornickim

Centrum rozpocznie działanie z dniem 1 września 2018 roku. Zostanie utworzone przez Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis, Spółdzielnię Socjalną „UCIEC DYSFORII” oraz Fundację AKME w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wdrożenie modelu zintegrowanej opieki środowiskowej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez

• Funkcjonowanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (m.in. leczenie psychiatryczne ambulatoryjne i środowiskowe),
• Aktywizacji Społecznej m.in. w ramach Klubów Aktywizacji Społecznej w Obornikach i Rogoźnie.

Centrum koordynuje współpracę pacjenta zarówno w procesie oddziaływań medycznych jak również oddziaływań pomocowych. Pomaga pacjentowi od momentu pierwszego kryzysu do momentu powrotu do pełnienie ról społecznych – wyzdrowienia. Towarzyszy pacjentowi we wszystkich przejawach i formach jego kryzysu psychicznego oraz życia: w rodzinie, szkole, pracy, urzędach, placówkach służby zdrowia oraz pomocy społecznej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uciec dysforii
Uciec dysforii

Zobacz też tutaj:
https://www.facebook.com/FundacjaAKME/posts/2172177003019331