Projekty archiwalne

Rehabilitacja w sieci wsparcia

Fundacja AKME wraz z Fundacją REHA + współpracując z Fundacją Ukryte Marzenia realizuje kolejny projekt na rzecz osób z  niepełnosprawnościami! Cel projektu: Celem Projektu jest

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu osoby niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, przez Fundację AKME

Sfinansowano ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 to propozycja dla rodzin