Wielkopolskie Kluby Integracji Społecznej II

Fundacja AKME wraz z Fundacją Wiedzieć Jak ogłasza kontynuację projektu Wielkopolskie Kluby Integracji Społecznej!

Projekt skierowany do:

180 osób niepracujących, biernych zawodowo oraz zamieszkujących teren województwa Wielkopolskiego (w tym 60 osób z niepełnosprawnościami).

Oferujemy:

Dla wszystkich uczestników projektu:
  • Indywidualne wsparcia specjalistów (pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy)
  • Warsztaty w ramach Kursu Umiejętności Społecznych
  • Zajęcia integracyjne dla uczestników/uczestniczek w ramach Klubu Integracji Społecznej oraz pokrycie kosztów wizyty u dentysty/ fryzjera/ stylisty/ kosmetyczki
Dla 160 osób:

Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym

Dla 60 osób:

3 – miesięczne płatne staże zawodowe (1440,00 zł)

Dla 8 osób:

Wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami podczas odbywania stażu zawodowego

Kontakt:

Klub Integracji Społecznej AKME – Wągrowiec

Plac Dworcowy 2, 62-100 Wągrowiec
Tel: 605 553 575

Klub Integracji Społecznej AKME – Okonek

ul. Leśna 40, 64-965 Okonek
Tel: 662 958 474

Klub Integracji Społecznej AKME – Czarnków

ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków
Tel: 669 075 199

Klub Integracji Społecznej AKME – Poznań

ul. Bolka 8b, 61-608 Poznań
Tel: 601 971 090

Klub Integracji Społecznej AKME – Rogoźno

ul. Kościuszki 55, 54-610 Rogoźno
Tel: 601 900 786

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z wybranym punktem

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Fundację AKME w partnerstwie z Fundacją WIEDZIEĆ JAK
Całkowita wartość projektu:
1 882 187,04 zł
Kwota dofinansowania:
1 599 858,98 zł