Terapia uzależnień Klub Środowiskowy „Zacisze”

W ramach projektu finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznań Fundacja Akme utworzy Klub Środowiskowy "Zacisze"!

Cel projektu:

Celem funkcjonowania klubu jest praca z osobami uzależnionymi, po ukończonej terapii uzależnień oraz z osobami zagrożonymi uzależnieniem w zakresie:

  • utrzymania absencji alkoholowej
  • rozwoju umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie
  • wsparcia w sytuacjach kryzysowych
  • odbudowania więzi rodzinnych
  • zwiększenia wiedzy na temat zagrożeń i konsekwencji wynikających z zażywania narkotyków, a także pozamedycznego stosowania produktów
    leczniczych

Dla kogo?

Wsparcie kierujemy do osób zamieszkujących miasto Poznań uzależnionych od substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki czy leki lub do osób w trakcie leczenia uzależnień.

Oferowane wsparcie:

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych lub po ukończonej terapii oraz osób zagrożonych uzależnieniem
  • Zajęcia grupowe warsztatowe dotyczące rozwijania umiejętności życiowych
  • Spotkania z terapeutą uzależnień/psychiatrą/psychoterapeutą w momencie kryzysowym
  • Terapia rodzinna

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Kontakt:

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: link

Nasze gabinety:

ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań

(Miejsce oraz czas wizyty ustalamy telefonicznie lub mailowo)

Telefon: +48 601 221 231

E-mail: fundacjaakmepoznan@gmail.com

Projekt „Prowadzenie przez Fundację AKME kampanii i działań informacyjno‐edukacyjnych oraz szkoleń i warsztatów w zakresie zagrożeń wynikających z używania narkotyków i NSP, a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych” finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Termin realizacji:
01.01.2023 – 31.12.2023

Suma wszystkich kosztów projektu:
57 800,00 zł

Kwota dofinansowania:
57 800,00 zł