Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla seniorów przez Fundację AKME

Ruszamy z kolejnym projektem dedykowanym poznańskim Seniorom! Raz jeszcze dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznań #poznanwspiera

Cel projektu:

Zapewnienie 30 seniorom z Miasta Poznania możliwości korzystania z usług aktywizacji społecznej, obejmujących m.in. aktywność ruchową, edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i opiekuńczą.

Grupa docelowa:

Osoby powyżej 60 roku życia z Miasta Poznania, które potrzebują rozbudzenia kontaktów społecznych i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także wsparcia psychologicznego/terapeutycznego oraz aktywizacji ruchowej.

Oferowane wsparcie:

  • Zajęcia kulturalno‐oświatowe
  • Zajęcia usprawniające ruchowo
  • Integracja w klubie senioralnym
  • Wsparcie psychologiczne

Kontakt:

ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań

Telefon: +48 601 900 048

E-mail: ddp@fundacja-akme.pl

Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
Termin realizacji projektu:
01.01.2023 – 31.12.2023
Wartość dofinansowania:
58 950,00 zł
Całkowita wartość projektu:
58 950,00 zł