Poprawa stanu psychicznego dzieci i młodzieży, mieszkańców miasta Poznania

Realizujemy kolejny projekt dla Poznańskich dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi! #poznanwspiera

Cel projektiu:

Celem zadania jest zapewnienie działań umożliwiających poprawę stanu psychicznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością z tytułu zaburzenia psychicznego, zamieszkałych na terenie miasta Poznania.

Dla kogo?

Wsparcie kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych
niepełnosprawnością z tytułu zaburzenia psychicznego, zamieszkałych na terenie miasta Poznania.

Oferowane wsparcie:

  • Indywidualne konsultacje psychologiczne mające na celu ustalenie stanu zdrowia dziecka i zaplanowanie planu wsparcia (Indywidualny Plan Zdrowienia)
  • Indywidualna terapia psychologiczna/psychoterapeutyczna
  • Indywidualne konsultacje psychiatryczne
  • Terapie wspomagające grupowe i indywidualne (min. socjoterapia, arteterapia i inne)
  • Konsultacje z specjalistami dotyczące niwelacji/ograniczania czynników negatywnie wpływających na kondycję psychiczną dzieci (m.in. pedagog, dietetyk, logopeda)

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Kontakt:

ul. Grunwaldzka 19, Poznań (3 piętro; pokój 3.4)

E-mail: jagoda@fundacja-akme.pl

Projekt „Poprawa stanu psychicznego dzieci i młodzieży, mieszkańców miasta Poznania” współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania
Termin realizacji:
01.01.2023 – 31.12.2023
Suma wszystkich kosztów projektu:
53 400,00 zł
Kwota dofinansowania:
45 000,00 zł