Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Projekt finansowany przez Wielkopolski Program Operacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis, Fundacja Akme oraz Spółdzielnia Socjalna Uciec dysforii od 1 września 2018 tworzą dla Państwa w Powiecie Obornickim (gmina Oborniki, gmina Rogoźno, gmina Ryczywół) Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego.

ŚCZP jest strukturą organizacyjną o zasięgu powiatowym, której celem jest zorganizowanie i koordynacja medycznej (w uzasadnionych przypadkach z dojazdem do pacjenta) i społecznej sieci oparcia dla osób w trakcie i po przebytych kryzysach psychicznych w taki sposób, żeby zapewnić wsparcie wszystkim osobom z terytorium powiatu, łącznie z leczeniem szpitalnym – ŚCZP współpracuje z oddziałem szpitalnym. ŚCZP jest strukturą organizacyjnąo zasięgu powiatowym. Jego celem, jest zorganizowanie i koordynacja medycznej (w uzasadnionych przypadach z dojazdem do pacjenta) i społecznej sieci oparcia dla osób w trakcie i po przebytych kryzysach psychicznych. Pomoc oferowana jest w taki sposób, aby zapewnić wsparcie wszystkim osobom z terytorium powiatu, łącznie z leczeniem szpitalnym – ŚCZP współpracuje z jednym z takich oddziałów.

W działaniach ŚCZP zawarte  są:

  1. Zintegrowane oddziaływania prewencyjno – edukacyjne. Zajmują się tym specjaliści z zakresu aktywacji zawodowej i coachingu
  2. Zintegrowane świadczenia medyczne, którymi zajmują się lekarze psychiatrzy oraz psycholodzy/psychoterapeuci
  3. Zintegrowane świadczenia rehabilitacji społecznej. Pomocą w tej dziedzinie służą specjaliści animacji czasu wolnego, organizatorzy imprez integracyjnych czy też organizatorzy zajęć tematycznych

Program kierowany jest do osób poddanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu chorób/zaburzeń psychicznych, kryzysów życiowych czy też problemów emocjonalnych, które spełniają następujące kryteria:

  • Mają skończony 18 – ty rok życia
  • Mieszkają na terenie Powiatu Obornickiego (gminy: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół)
  • Są osobami bezrobotnymi
  • Są osobami biernymi zawodowo – w tym uczącymi się lub kształcącymi się
  • Są osobami pracującymi

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny ŚCZP znajduje się w Poradni Sanitatis. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 Ponadto można zapisać się pod numerem 882 599 466.

Adresy i kontakt do partnerów obiektu:

Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis
ul. Piłsudskiego 64
64 – 600 Oborniki
Całodobowa infolinia interwencyjna:
Tel.: 882 599 466
(Zgodnie z art.224a KK prosimy o rozwagę w korzystaniu z infolinii)
Mail: poradnia@sanitatis.com.pl

Fundacja Akme
Biuro:
ul. Naramowicka 172
61 – 611 Poznań
Tel.: 61 826 00 07
Mail: biuro@fundacja-akme.pl

Spółdzielnia Socjalna Uciec dysforii
ul. Droga Leśna 60
64 – 600 Oborniki
Tel.: 518 79 56 65
Mail: uciecdysforii@wp.pl

Uczestnicy projektu ŚCZP nie ponoszą żadnych kosztów leczenia/uczestnictwa. Działania ŚCZP są bezpłatne. Uwaga! Ilość uczestników jest ograniczona!