Promowanie i wspieranie działań przez Fundację AKME na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

Realizujemy kolejny projekt dotyczący działań na rzecz zdrowia psychicznego! Tym razem wspófinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Cel projektu:

Celem realizacji zadania jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.

Dla kogo?

Zapraszamy mieszkańców województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w projekcie (wiek dowolny).

Oferowane wsparcie:

W ramach projektu Fundacja AKME zorganizuje szkolenia i warsztaty edukacyjne, w tym również w formie webinariów z następujących tematów:

  • upowszechnienie wiedzy w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego
  • podniesienie kwalifikacji w zakresie promocji zdrowia psychicznego i edukacji zdrowotnej
  • promowanie postaw prozdrowotnych, zdrowego stylu życia
  • zwiększenie świadomości na temat profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, będących istotnymi elementami wzmocnienia zdrowia
  • zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Kontakt:

FUNDACJA AKME

ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań

Tel. 601 971 090

E-mail: jagoda@fundacja-akme.pl

Projekt „Promowanie i wspieranie działań przez Fundację AKME na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Termin realizacji projektu:
15.12.2022 – 31.12.2023
Suma wszystkich kosztów projektu:
46 425,00 zł
Kwota dofinansowania:
41 675,00 zł