Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień behawioralnych

Fundacja AKME realizuje projekt dotyczący profilaktyki uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznań! #poznanwspiera

Czym są uzależnienie behawioralne?

Wykonywanie czynności, która może dawać przyjemności lub poczucie ulgi w cierpieniu wewnętrznym, która charakteryzuje się powtarzającą utratą kontroli nad tym zachowaniem oraz kontynuowaniem go pomimo negatywnych konsekwencji. Myśląc o uzależnieniach behawioralnych wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim mamy na myśli: uzależnienia od korzystania z komputera, nowych technologii i gier komputerowych, siecioholizm, zaburzenia odżywiania, fonoholizm, uzależnienie od pornografii, ortoreksja, bigoreksja i inne.

Fundacja AKME realizuje bezpłatny program profilaktyki uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży w trzech krokach:

Przedszkola:

Organizujemy spotkania edukacyjne dla dzieci w wieku 5 – 6 lat poświęcone budowaniu prawidłowych nawyków korzystania z internetu oraz nowych technologii.

Szkoły:

Prowadzimy warsztaty dla uczniów 6 – 8 klasy szkoły podstawowej oraz uczniów 1-2 klasy szkoły ponadpodstawowej. Zajęcia dotyczą rozwijania tzw. „umiejętności życiowych” w trzech obszarach: umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych; umiejętności z zakresu radzenia sobie i samokontroli; umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Grupa warsztatowo-interwencyjna:

Od października ruszamy z zajęciami specjalistycznymi dla młodzieży szczególnie narażonej na ryzyko uzależnień. Grupa prowadzona będzie przez doświadczonych trenerów i psychologów.

Zgłoś swoją szkołę lub przedszkole do programu!

Kontakt:

Tel. 605 058 040

E-mail: jagoda@fundacja-akme.pl

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
Kwota finansowania:
70 000,00 zł
Czas trwania zadania:
01.09.2022 – 31.12.2022