Pracownia aktywizacji zawodowej i ekonomii społecznej

Pracownia aktywizacji zawodowej i ekonomii społecznej

W ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni w Wielkopolsce”, którego Fundacja AKME jest liderem (projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego), w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Chodzieży prowadzonym przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży – przygotowano i wyposażono PRACOWNIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I EKONOMII SPOŁECZNEJ (na zdjęciach dział krawiecki pracowni).

Plakat projektu „Aktywni niepełnosprawni w Wielkopolsce”

Więcej o projekcie: https://fundacja-akme.pl/aktywni-niepelnosprawni-wielkopolsce/