Prace plastyczne w DDP

W Dziennym Domu Pomocy w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego. Wariacje z kamieniami, piaskiem i gałęziami! 🙂 W wykonaniu prac brali udział wszyscy uczestnicy o różnym stanie zdrowia i możliwościach psychofizycznych. Zapraszamy do obejrzenia galerii!

A tu na dodatek, jeden z obrazów powstałych metodą pouringu (wylewanie) w naszym DDP!

PS Piasek i kamienie przytargała z nad morzą terapeutka Iza, a muszelki pod osłoną nocy podbierała córkom współkierująca DDP Honorata!

DDP jest prowadzony przez Fundację Akme w ramach projektu POWRÓT SZCZĘŚCIA realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego).