Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla młodzieży metodą terapii tańcem i ruchem przy ulicy Bolka 8B w Poznaniu!

Do naszego Klubu Integracji Społecznej przy ulicy Bolka 8B wracają zajęcia taneczne!

Zapraszamy młodzież doświadczającą m.in.:
  • trudności emocjonalnych
  • objawów nasilonego lęku lub smutku
  • trudności w relacjach społecznych
  • problemów w kontrolowaniu emocji
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • nadpobudliwości psychoruchowej
  • zaburzeń odżywiania

W trakcie sesji wykorzystujemy: Terapię tańcem i ruchem oraz metodę Laban/Bartenieff. Metody te pomagają w rozwijaniu zdolności komunikacyjnych oraz emocjonalnych. Spontaniczny ruch buduje w nastolatku poczucie akceptacji i bycia widzianym. Pozwala na interakcję z innymi bez użycia słów oraz na doświadczanie i uczenie się, że ruch wyraża stan lub sposób bycia w świecie. Uczestnik w bezpiecznej przestrzeni może wypróbować nowe zachowania solo i w grupie. Co więcej taniec wzmacnia kontakt ze swoim ciałem i koordynację ruchową oraz wspiera rozwój samoregulacji.

Zajęcia są bezpłatne!
Grupa spotyka się w każdy poniedziałek od 18:30 do 19:30 przy ul. Bolka 8B w Poznaniu.
Sesje odbywają się raz w tygodniu skierowane są do młodzieży w wieku od 10 do 14 lat.
Rozpoczynamy od 23.01.2023!
Zapraszamy do zapisów i wypełnienia formularza zgłoszeniowego -> https://forms.gle/bRqS1rk8TNTpysok7
Zajęcia prowadzą:

Justyna Kiraga – psycholożka i psychoterapeutka
Weronika Halwa – psychoterapeutka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego
Superwizja: Izabela Guzek oraz Małgorzata Wiśniewska