KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz podejmowanymi działaniami władz, Zarząd Fundacji AKME podjął decyzję o zawieszeniu działalności prowadzonych przez fundację grupowych form wsparcia, w tym min. Dziennego Domu Pomocy, Klubów Integracji Społecznej, Klubów Aktywizacji Społecznej, Klubów dla dzieci i młodzieży oraz placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.
Działania zostają zawieszone do dnia 25 marca 2020. Okres zawieszenia może ulec zmianie.