Po wspólny sukces.

Projekt skierowany do: 

180 osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zamieszkujących w województwie Wielkopolskim, w tym:

  • 90 osób z niepełnosprawnościami,
  • 108 osób zamieszkujących na terenach wiejskich.

W ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualne wsparcia specjalistów (pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy)
  • warsztaty w ramach Kursu Umiejętności Społecznych
  • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
  • 3 – miesięczne płatne staże zawodowe (1 033,68 zł).

Dla 6 osób z niepełnosprawnościami zaplanowano wsparcie trenera pracy wspomaganej. 

Dodatkowo:

W ramach wsparcia w Klubie Integracji Społecznej w Rogoźnie oferujemy dodatkowo: zajęcia integracyjne oraz poradnictwo specjalistyczne.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe kryteria: 

Zapraszamy do udziału w projekcie i prosimy o kontakt  

  • biuro Fundacji AKME, ul. Wachowiaka 8a, Poznań, tel.: 601-971-090, e-mail: biuro@fundacja-akme.pl
  • Klub Integracji Społecznej w Rogoźnie, ul. Kościuszki 55, tel.: 723-849-152
  • biuro Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”, ul. Janowiecka 98/a, Wągrowiec, tel.: 790-208-455, e-mail: wspolnysukces@wp.pl

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację AKME w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Wspólny Sukces”. 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działania 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Kwota dofinansowania: 1 485 998,83 zł 
Całkowita wartość projektu: 1 748 233,92 zł