Kolejny ważny projekt na ostatniej prostej

Dziś w Krotoszynie podpisaliśmy dokumenty dotyczące realizacji w partnerstwie z Powiatem Krotoszyńskim/PCPR Krotoszyn oraz z NZOZ PSYCHE Marlena Krzyśków-Szpoper projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim”.

fot – od lewej dr Marlena Krzyśków-Szpoper właścicielka NZOZ PSYCHE, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski, Prezes Fundacji AKME Paweł Skalik i Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka.