Aktualności

8 września – Światowy Dzień Fizjoterapii

Ten jest okazją dla fizjoterapeutów z całego świata do podniesienia świadomości na temat kluczowego wkładu zawodu w utrzymanie ludzi w dobrej formie, mobilności i niezależności.

Działania KIS w Okonku

Klub Integracji Społecznej w Okonku prowadzony przez Fundację AKME. Wykorzystując być może ostatnie słoneczne dni zajęcia integracyjne prowadzimy na powietrzu. Przy dobrej kawie i nie

Działania KIS w Czarnkowie

Klub Integracji Społecznej Fundacji AKME w Czarnkowie prowadzi zajęcia integracyjne. Na zdjęciach jeden z uczestników – Gracjan – prezentuje swój dorobek fotograficzny.

Wsparcie z ROPS

Dotarła do nas kolejna przesyłka ze sprzętem ochrony indywidualnej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Potrzeby, szczególnie w Dziennym Domu Pomocy AKME w Poznaniu,