Łódzka Droga do Przedsiębiorczości – ruszamy!

No to ruszyliśmy z projektem dotacyjnym. Naszym partnerem jest Miasto Łódź. Zgłoszenia biuro projektu Fundacji AKME91-003 Łódź, ul. Piwna 12 tel. 601 972 262

https://uml.lodz.pl/…/25mlnzl-nazalozenie…/2020/9/15/