Bezpłatne Wsparcie Psychologiczne

Fundacja Akme podejmuje działania mające na celu deinstytucjonalizację usług społeczno-zdrowotnych oraz poprawę jakości usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dzieci i młodzieży. Wypracowany model zakłada zintegrowane, kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, które z tego tytułu zagrożone są ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

Untitled design (3)