Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim

Udzielamy bezpłatnego wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, będącym w kryzysie psychicznym lub chorującym na zaburzenia natury psychicznej (bez konieczności pobytu na oddziałach szpitalnych).

Projekt skierowany do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

ABY SKORZYSTAĆ Z POMOCY NIE POTRZEBUJESZ SKIEROWANIA OD LEKARZA!!!

Dzieci:
  • indywidualne wsparcie psychologa oraz psychoterapeuty
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • treningi umiejętności społecznych
  • warsztaty grupowe
  • konsultacje ze specjalistami: pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, dietetykiem, psychiatrą, neurologiem
Rodzice/opiekunowie:
  • uczestnictwo w warsztatach psychoedukacyjnych oraz grupach wsparcia
  • konsultacje ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, logopedą, psychiatrą, neurologiem
Kontakt

ul. Kościuszki 8, 63-700 Krotoszyn – I piętro

tel. + 48 607 072 166

e-mail: krotoszyn.dzieci@fundacja-akme.pl

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+