Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim

Czym się zajmujemy?

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim to miejsce oferujące bezpłatne wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób z ich otoczenia (rodziny, opiekunów).

Dla kogo?

Udzielamy bezpłatnego wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, będącym w kryzysie psychicznym lub chorującym na zaburzenia natury psychicznej (bez konieczności pobytu na oddziałach szpitalnych).

Projekt skierowany do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

Oferowane wsparcie:

Dla dzieci i młodzieży:
  • indywidualne wsparcie psychologa oraz psychoterapeuty
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • treningi umiejętności społecznych
  • warsztaty grupowe
  • konsultacje ze specjalistami: pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, dietetykiem, psychiatrą, neurologiem
Dla rodziców i opiekunów:
  • uczestnictwo w warsztatach psychoedukacyjnych oraz grupach wsparcia
  • konsultacje ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, logopedą, psychiatrą, neurologiem

Aby skorzystać z pomocy nie potrzebujesz skierowania od lekarza!!!

Kontakt:

ul. Kościuszki 8, 63-700 Krotoszyn – I piętro

Tel. + 48 607 072 166

E-mail: krotoszyn.dzieci@fundacja-akme.pl

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+

Projekt realizowany w partnerstwie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Termin realizacji projektu:
01.02.2022 – 30.11.2023
 
Suma wszystkich kosztów projektu:
4 210 824,62 zł
 
Kwota dofinansowania:
4 000 283,38 zł