Andrzejki!

Wiele radości i zabawy na wczorajszych „Andrzejkach”

W placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez FUNDACJĘ AKME w powiecie złotowskim w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  odbyły się tradycyjne zabawy andrzejkowe. 🙂