Fundacja AKME partnerem w ważnym projekcie!

O mieszkaniu wspomaganym i nie tylko…

Dziś 1 grudnia 2018 roku, w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO : Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, rusza realizacja projektu „Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania”. Fundacja AKME jest obok Miasta Poznań partnerem Centrum Medycznego HCP w tym projekcie. Do naszych zadań należy utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego oraz prowadzenie Klubu Umiejętności Społecznych w którym odbywać się będą działania aktywizacyjne i psychoedukacyjne dla uczestników projektu (od 1.02.2019r.). Szczegóły wkrótce!