Aktywna integracja

Zajęcia w ramach projektu KLUB WOLONTARIUSZA – AKTYWNA INTEGRACJA realizowanego przez Fundację UKRYTE MARZENIA w partnerstwie z Fundacją AKME w toku.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.