Akademia Przedsiębiorczości w Subregionie: Miasto Łódź

Fundacja AKME rozpoczyna kolejny projekt dotacyjny na obszarze Miasta Łódź!

Projekt ma na celu objęcie wsparciem 40 osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z subregionu Miasto Łódź województwa łódzkiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, przez objęcie ich wsparciem szkoleniowym grupowym i indywidualnym, udzielenie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej i wypłatę finansowego wsparcia pomostowego.

SZUKAMY OSÓB:

  • pozostających bez pracy
  • w wieku od 18 do 29 lat
  • zamieszkujących lub uczących się na terenie obszaru całego subregionu Miasta Łódź w województwie Łódzkim

OFERUJEMY:

  • Bezzwrotną dotację w wysokości 23050,00 zł na założenie działalności gospodarczej
  • Szkolenia grupowe oraz indywidualne z zakresu zakładania oraz prowadzenia
    działalności gospodarczej
  • Wsparcie pomostowe w wysokości 2800,00 zł miesięcznie przez pierwsze 6
    miesięcy funkcjonowania założonej działalności gospodarczej

KONTAKT:

Fundacja AKME – Biuro Łódź

ul. Piwna 12
90-001 Łódź

Telefon

665 693 732
lub
601 972 262

E-mail

dofinansowanie@fipp.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.10.2021 do 31.05.2023

Całkowita wartość projektu:
2 046 141,60 zł

Kwota dofinansowania:
2 023 534, 52 zł