Akademia Przedsiębiorczości w Subregionie: Miasto Łódź

Fundacja AKME rozpoczyna kolejny projekt dotacyjny na obszarze Miasta Łódź!

Projekt ma na celu objęcie wsparciem 40 osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z subregionu Miasto Łódź województwa łódzkiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, przez objęcie ich wsparciem szkoleniowym grupowym i indywidualnym, udzielenie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej i wypłatę finansowego wsparcia pomostowego.

SZUKAMY OSÓB:

  • pozostających bez pracy
  • w wieku od 18 do 29 lat
  • zamieszkujących lub uczących się na terenie obszaru całego subregionu Miasta Łódź w województwie Łódzkim

OFERUJEMY:

  • Bezzwrotną dotację w wysokości 23050,00 zł na założenie działalności gospodarczej
  • Szkolenia grupowe oraz indywidualne z zakresu zakładania oraz prowadzenia
    działalności gospodarczej
  • Wsparcie pomostowe w wysokości 2800,00 zł miesięcznie przez pierwsze 6
    miesięcy funkcjonowania założonej działalności gospodarczej

KONTAKT:

Fundacja AKME – Biuro Łódź

ul. Piwna 12
90-001 Łódź

Telefon

508 284 365
lub
881 778 839

E-mail

arrk@arrk.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.10.2021 do 31.05.2023

Całkowita wartość projektu:
2 046 141,60 zł

Kwota dofinansowania:
2 023 534, 52 zł

INFORMACJE O REKRUTACJI:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu osobiście lub drogą pocztową.

Ares biura: ul. Piwna 12, 91-003 Łódź. Biuro jest czynne w godzinach 8:00 – 16:00.

Terminarz rekrutacji:

 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu został wydłużony do dnia 30.09.2022r!

 

Nabór dokumentów rekrutacyjnych: od 1 sierpnia do 30 września 2022 r.

Ocena formalno-merytoryczna formularzy: 13-19 września 2022 r.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy z doradcą zawodowym: 19 września 2022 r.

Przeprowadzenie rozmów z doradcą zawodowym: 20-22 września 2022 r.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do etapu doradczo-szkoleniowego: 23 września 2022 r.