Wyjazdowa akademia społeczno-zawodowa

Fundacja AKME wraz ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin AMIKUS realizuje wspólnie projekt „Razem aktywnie po pracę”. Uczestnicy wraz z rodzicami/opiekunami biorą udział w Wyjazdowej Akademii Społeczno-Zawodowej w Wągrowcu.

Więcej o tym projekcie: https://fundacja-akme.pl/razem-aktywnie-po-prace/

…i krótkie podsumowanie – tak było 🙂