Wycieczka do Rogalowego muzeum

Tradycji stało się zadość!

Poznański przysmak nie zaginie, są młodzi specjaliści wyrabiający rogale świętomarcińskie. A są to uczestnicy projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, biorący udział w zajęciach organizowanych w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej Kolonii Skarszewek, prowadzonej przez Fundację AKME.

Tym razem na wycieczce w Poznaniu m.in. w Rogalowie http://rogalowemuzeum.pl/o-muzeum/. Więcej o poznańskiej eskapadzie https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682329758833639&id=560005904399359&__tn__=C-R