Wsparcie psychologiczne Wielkopolan

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt na rzecz poprawy zdrowia psychicznego w województwie wielkopolskim!

Cel projektu:

Celem zadania jest wsparcie osób z ograniczoną sprawnością w wyniku zaburzeń/kryzysów psychicznych. W ramach działań wsparciem zostaną objęci również opiekunowie uczestników projektu.

Dla kogo?

Udzielimy bezpłatnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z ograniczoną sprawnością w wyniku zaburzeń/kryzysów psychicznych.

Projekt skierowany do mieszkańców następujących gmin województwa wielkopolskiego:
 • Buk
 • Stęszew
 • Tarnowo Podgórne
 • Chodzież
 • Miasto Chodzież

Oferowane wsparcie:

Konsultacje ze specjalistami psychologii, psychoterapii, logopedii i psychiatrii:
 • Diagnoza
 • Terapia indywidualna
 • Terapia grupowa
Terapie wspomagające i konsultacje specjalistyczne:
 • Fizjoterapia
 • Arteterapia
 • Socjoterapia
 • Konsultacje dietetyczne
 • Konsultacje pedagogiczne
Warsztaty dla opiekunów osób z ograniczoną sprawnością i członków ich rodzin o tematyce:
 • Psychoedukacyjnej
 • Psychoprofilaktycznej
 • Wspierania osoby w kryzysie
 • Przezwyciężania kryzysów w rodzinie

Kontakt:

Dla mieszkańców gmin Buk/Stęszew/Tarnowo Podgórne:

ul. Otusz 11A, 64-320 Otusz

Tel. +48 609 691 550

E-mail: sczp.otusz@fundacja-akme.pl

 Dla mieszkańców gmin Chodzież/Miasto Chodzież:

ul. Jagiellońska 5, 64-800 Chodzież

Tel. +48 507 475 843

E-mail: malgorzata@fundacja-akme.pl

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Termin realizacji: 01.04.2023 – 31.12.2023

Suma wszystkich kosztów projektu: 72 545,00 zł

Kwota dofinansowania: 67 205,00 zł