Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin miasta Poznania

Fundacja AKME organizuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla rodzin poznańskich!

Cel projektu:

Celem zadania jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodzinom wielodzietnym.

Dla kogo?

Wsparcie kierujemy do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Poznań.

Oferowane wsparcie:

  • Kompleksowa diagnoza sytuacji rodzin
  • Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci oraz rodziców
  • Przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych dla dzieci
  • Warsztaty z zakresu kompetencji wychowawczych dla rodziców o tematyce: wspierania dziecka, samorozwoju oraz przezwyciężania kryzysów w rodzinie

Kontakt:

ul. Grunwaldzka 19, Poznań
3 piętro, pokój: 3.4

Tel. +48 661 350 405

E-mail: marta.mackowiak@fundacja-akme.pl

Projekt „Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej rodzinom, mieszkańcom miasta Poznania.” finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Termin realizacji: 01.03.2023 – 31.12.2023

Suma wszystkich kosztów projektu: 16 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł