Wielkopolskie Senioralne Kluby Wsparcia ‐ WSKW

Fundacja AKME tworzy Senioralne Kluby Wsparcia w województwie wielkpolskim!

Cel projektu:

Projekt ma na celu wsparcie wielkopolskich seniorów poprzez utworzenie czterech Senioralnych Klubów Wsparcia.

Dla kogo?

Dla osób w wieku 60+ zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach:

  • Powiat poznański
  • Powiat chodzieski
  • Powiat szamotulski
  • Powiatu czarnkowsko – trzcianecki

Oferowane wsparcie:

  • Wsparcie fizjoterapeuty
  • Konsultacje z psychologiem
  • Terapia zajęciowa i pedagogiczna
  • Sesje Grup Wsparcia
  • Konsultacje z prawnikiem

Kontakt:

ul. Jagiellońska 5, 64-800 Chodzież

Tel. +48 507 475 843

E-mail: patryk@fundacja-akme.pl

Poradniki Senioralne:

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Termin realizacji: 01.04.2023 – 30.11.2023

Suma wszystkich kosztów projektu: 62 160,00 zł

Kwota dofinansowania: 40 560,00 zł