Warsztaty umiejętności społecznych w Wągrowcu

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowych z Piły i Wapna biorą udział w warsztatach umiejętności społecznych oraz w kursie komputerowym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w ramach projektów realizowanych przez Fundację AKME. https://www.facebook.com/KISWrc/