Bardzo ważny apel!

Prosimy wszystkich naszych sympatyków i przyjaciół o poświęcenie chwili czasu na poniższy apel.

” My, niżej podpisani, wzywamy rząd do zwolnienia pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami z podwyższonych składek ZUS, które weszły w życie od stycznia 2020  roku. Wyrażamy niepokój nad obecnymi zmianami, które w naszej ocenie wpłyną negatywnie na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Anna Kiedrzyńska

https://www.petycjeonline.com/alarmujca_sytuacja_pracodawcow_zatrudniajcych_z_niepenosprawnociami_apel_do_premiera_mateusza_morawieckiego?fbclid=IwAR27c4ElhHKeUYgtfLTguk6HCKqcwtpU_Q3BbUP132CIzhdtSwOvbx8ZnGg