Trening Umysłu w DDP

Treningi odbywają się od lutego 2019 systematycznie dwa razy w tygodniu. Skierowane są do Domowników Domu Dziennego Pobytu Fundacji AKME. Celem jest podtrzymanie funkcji poznawczych, rozwijanie samoświadomości, pobudzanie do działania oraz inspirowanie. Wykonujemy różnorodne, dopasowane do indywidualnych możliwości ćwiczenia . Pamiętamy że mózg nie lubi nudy! Zajęcia prowadzi Ania Kołodziej.