PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ – edycja 2

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą – edycja 2”, nr RPLD.08.03.01-10-0033/18 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 1.10.2018 do 31.05.2020 Projekt realizowany jest przez Fundację AKME. Cel projektu […]