3, 2, 1- START DO KARIERY! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy

3, 2, 1- START DO KARIERY! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy Projekt pt. „3, 2, 1… START DO KARIERY! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy”, nr POWR.01.02.02-12-0278/15 jest realizowany w ramach Działania 1.2 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia […]