Szkolenie pracownika administracyjno-biurowego

Uczestnicy projektu ” Wielkopolskie Kluby Integracji Społecznej” rozpoczęli wysokiej jakości szkolenie. Szkolenie odbywa się w Klubie Integracji Społecznej w Okonku prowadzonym przez Fundację Akme. Po szkoleniu uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje pracownika administracyjno – biurowego.