DDP ma już rok!

Uczestnicy zostawiali po sobie „ślad” a w ramach zajęć z arteterapii przygotowywali urodzinowe upominki.

Roczek Dziennego Domu Pomocy AKME w Poznaniu – szybko zleciało!
Dziękuję bardzo wspaniałym Uczestniczkom i Uczestnikom oraz Zespołowi – udaje się dzięki Wam! 
Grzegorz Wojtanowski – Dyrektor Fundacji AKME