Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego DREWS w Poznaniu

KONTAKT:

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny

Centrum Medyczne DREWS, ul. Wojskowa 1, 60-792 Poznań

tel. 790 707 401

e-mail: kontakt@centrumdrews.pl

Działania środowiskowe/socjoterapeutyczne

Poznań, ul. Grodziska 14, 60-363 Poznań

tel. 601 221 231

e-mail: sczp.poznan@gmail.com