Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – DREWS

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem os. z zaburzeniami psychicznym wraz z osobami z ich otoczenia.

Projekt jest kierowany do osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze miasta Poznania, oraz osób z ich otoczenia.

Jeżeli jesteś:

 • Osobą w kryzysie psychicznym
 • Osobą z chorobą natury psychicznej
 • Osobą po hospitalizacji psychiatrycznej
 • Osobą z bliskiego otoczenia osoby chorującej bądź będącej w kryzysie

 

Zapraszamy dorosłych mieszkańców miasta Poznania do skorzystania z wsparcia psychologicznego i specjalistycznego oraz pomocy w poprawie funkcjonowania zdrowotnego, społecznego i zawodowego.

Oferowane wsparcie:

 • Wsparcie lekarza psychiatry
 • Psychoterapię indywidualną
 • Pomoc doradcy zawodowego
 • Pomoc prawnika
 • Pomoc pracownika socjalnego
 • Pomoc specjalisty ds. uzależnień
 • Pomoc pedagogiczną
 • Pomoc specjalistów w zakresie zdrowia – dietetyka, profilaktyka zdrowia
  psychosomatycznego, fizjoterapeuty
 • Pomoc asystentów zdrowienia
 • Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego
 • Oddział Dzienny (3 miesiące) – terapia grupowa, arteterapia, choreoterapia, profilaktyka
  zdrowia
 • Klub Weekendowy (sobota i niedziela)
 • Klub Seniora dla osób chorujących
 • Psychoedukacja dla osób z otoczenia społecznego osób chorujących

Kontakt:

Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny Centrum Medyczne DREWS

ul. Wojskowa 1, 60-792 Poznań

Tel. 790 707 401

E-mail: kontakt@centrumdrews.pl

Działania środowiskowo/socjoterapeutyczne

ul. Grodziska 14, 60-363 Poznań

Tel. 601 221 231

E-mail: sczp.poznan@gmail.com

Projekt pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego DREWS” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie:

"DREWS" AGNIESZKA DREWS - Lider Projektu

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”

Okres realizacji projektu:
01.01.2020 – 30.11.2023
 
Całkowita wartość projektu:
9 847 190,27 zł
 
Kwota dofinansowania:
9 354 830,74 zł

Dokumenty do pobrania: